Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga trao hỗ trợ người dân vùng lũ