Đại sứ Mỹ chuyển thư của Tổng thống Biden tới Chủ tịch Nước

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top