Đại sứ Mỹ chia buồn về việc nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh từ trần

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: CPV.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: CPV.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: CPV.
Lên top