Đại sứ Cuba tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam

Đại sứ Cuba tiếp nhận quà tặng. Ảnh: Hương Giang
Đại sứ Cuba tiếp nhận quà tặng. Ảnh: Hương Giang
Đại sứ Cuba tiếp nhận quà tặng. Ảnh: Hương Giang
Lên top