Đại sứ Australia tôn vinh vai trò lãnh đạo của phụ nữ Việt Nam

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie (giữa) cùng các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình trước đội xe được trang bị cho nhiệm vụ sắp tới tại Châu Phi. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie (giữa) cùng các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình trước đội xe được trang bị cho nhiệm vụ sắp tới tại Châu Phi. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie (giữa) cùng các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình trước đội xe được trang bị cho nhiệm vụ sắp tới tại Châu Phi. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top