Đại sứ Anh kỳ vọng các Vinsers sẽ là những “Đại sứ tương lai” của Việt Nam