Đại lễ Vesak ra Tuyên bố Hà Nam 2019, khẳng định Phật giáo nhập thế

Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019.
Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019.
Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019.
Lên top