Đại hội XIII của Đảng là đại hội không có chạy chức

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Khóa X. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Khóa X. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Khóa X. Ảnh: M.Q
Lên top