Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại hội XII: Nhân dân rất cần những nhà lãnh đạo khí phách và bản lĩnh