Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước lần thứ VIII

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Việt Cường.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Việt Cường.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Việt Cường.
Lên top