Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XX

Các đại biểu đã bầu 51 Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX. Ảnh: TTBC
Các đại biểu đã bầu 51 Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX. Ảnh: TTBC
Các đại biểu đã bầu 51 Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX. Ảnh: TTBC
Lên top