Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức tiết kiệm tối đa mà vẫn trang trọng

Buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top