Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đề ra 6 trọng tâm, 3 đột phá

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15.10 (ảnh Nhật Hồ)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15.10 (ảnh Nhật Hồ)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15.10 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top