Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiến hành họp phiên trù bị

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra chiều 11.10. Ảnh: Quang Thái
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra chiều 11.10. Ảnh: Quang Thái
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra chiều 11.10. Ảnh: Quang Thái
Lên top