Đại hội Đảng bộ Quảng Nam bầu Ban chấp hành gồm 53 người

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thùy Dung
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thùy Dung
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thùy Dung
Lên top