Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ảnh: Văn Toản
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ảnh: Văn Toản
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ảnh: Văn Toản
Lên top