Đại hội Đảng bộ Nghệ An không biểu diễn văn nghệ, không nhận lẵng hoa

Đồng chí Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng
Đồng chí Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng
Đồng chí Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng
Lên top