Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Các đảng viên Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành. Ảnh Sơn Hải
Các đảng viên Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành. Ảnh Sơn Hải
Các đảng viên Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành. Ảnh Sơn Hải
Lên top