Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: 22 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Lên top