Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX diễn ra từ 13–15.10

Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra chiều ngày 25.9. Ảnh HH
Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra chiều ngày 25.9. Ảnh HH
Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra chiều ngày 25.9. Ảnh HH
Lên top