Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 diễn ra từ 25-27.9

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Quảng Ninh được coi là một hình mẫu về huy động vốn tư nhân xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Quảng Ninh được coi là một hình mẫu về huy động vốn tư nhân xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Quảng Ninh được coi là một hình mẫu về huy động vốn tư nhân xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top