Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương diễn ra từ ngày 13-15.10

Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin tại về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin tại về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin tại về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top