Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

Các đại biểu thông qua chương trình làm việc của đại hội (ảnh Minh Đạt)
Các đại biểu thông qua chương trình làm việc của đại hội (ảnh Minh Đạt)
Các đại biểu thông qua chương trình làm việc của đại hội (ảnh Minh Đạt)
Lên top