Đại học Y Dược Thái Bình lấy 27,5 điểm ngành Y Đa khoa

Sinh viên học tập tại ĐH Y Thái Bình. Ảnh: ĐHYTB
Sinh viên học tập tại ĐH Y Thái Bình. Ảnh: ĐHYTB
Sinh viên học tập tại ĐH Y Thái Bình. Ảnh: ĐHYTB
Lên top