Đại học Xây dựng đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần 2