Đại đoàn kết dân tộc là di sản quý giá của truyền thống văn hoá Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'. Ảnh: Thành Chung
Lên top