Đại diện các tỉnh thành trong cả nước viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đoàn tỉnh Ninh Bình do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch Nước. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đoàn tỉnh Ninh Bình do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch Nước. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đoàn tỉnh Ninh Bình do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch Nước. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lên top