Đại biểu "truy" Bộ trưởng Nhạ về qui định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền. Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền. Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền. Ảnh quochoi.vn
Lên top