Đại biểu Triệu Thế Hùng: Phần trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đúng và trúng

Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) - Ảnh: QH
Lên top