Đại biểu quốc tế choáng ngợp trước công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Đại lễ Vesak 2019 giữ kỉ lục về số lượng khách quốc tế và nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tổ chức.
Đại lễ Vesak 2019 giữ kỉ lục về số lượng khách quốc tế và nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tổ chức.
Đại lễ Vesak 2019 giữ kỉ lục về số lượng khách quốc tế và nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tổ chức.
Lên top