Đại biểu Quốc hội ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống COVID-19

Đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh QH
Đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh QH
Đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh QH
Lên top