Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa về quản lý tiền công đức

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chất vấn Bộ trưởng VHTTDL.
ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chất vấn Bộ trưởng VHTTDL.
ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chất vấn Bộ trưởng VHTTDL.
Lên top