Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngồi giữa) làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 13.4.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngồi giữa) làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 13.4.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngồi giữa) làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 13.4.
Lên top