Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Tôi nhận được đơn “tố” Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương sử dụng bằng giả

Ông Lưu Bình Nhưỡng (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Lưu Bình Nhưỡng (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Lưu Bình Nhưỡng (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top