Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Tôi chờ ý kiến quyết định của Đảng Đoàn Quốc hội

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trao đổi lại với báo chí. Ảnh Thành Trung.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trao đổi lại với báo chí. Ảnh Thành Trung.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trao đổi lại với báo chí. Ảnh Thành Trung.
Lên top