Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cán bộ bị “tố” hành dân khi xin giấy chứng tử

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q.H
Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q.H
Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q.H