Đại biểu Quốc hội: Dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tố tụng

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, tranh luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, tranh luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, tranh luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Lên top