Đại biểu Quốc hội đề xuất thí điểm cho cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1 -2 lần

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH