Đại biểu Quốc hội đề xuất lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ

Ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: QH
Lên top