Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm tệ nạn bảo kê, đòi nợ, mua bán người

Đại biểu Sùng Thìn Cò (Đoàn Hà Giang) phát biểu. Ảnh: QH.
Đại biểu Sùng Thìn Cò (Đoàn Hà Giang) phát biểu. Ảnh: QH.
Đại biểu Sùng Thìn Cò (Đoàn Hà Giang) phát biểu. Ảnh: QH.
Lên top