Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại bản án ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Q.H
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Q.H
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Q.H
Lên top