Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ đúng, sai liên quan tới ồn ào từ thiện

Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam). Ảnh QH
Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam). Ảnh QH
Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam). Ảnh QH
Lên top