Đại biểu Quốc hội: Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân

Đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn Bắc Giang) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn Bắc Giang) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn Bắc Giang) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Lên top