Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Ngọc Thắng
Lên top