Đại biểu Quốc hội: Cần tiếp tục tấn công vào bệnh chần chừ, trì trệ

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: QH
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: QH
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: QH
Lên top