Đại biểu Quốc hội: Cần sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Lên top