Đại biểu Quốc hội: Cán bộ là đầy tớ của dân, tiếp dân đừng để cho dân sợ

ĐBQH Nguyễn Bắc Việt - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
ĐBQH Nguyễn Bắc Việt - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
ĐBQH Nguyễn Bắc Việt - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
Lên top