Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có nhiều đóng góp

Đại biểu đánh giá cao cố gắng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đại biểu đánh giá cao cố gắng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đại biểu đánh giá cao cố gắng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Lên top