Đại biểu quan tâm vấn đề gì trong phiên chất vấn đặc biệt tại Quốc hội?

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Vương
Lên top