Đại biểu QH: Vụ án phức tạp vẫn cần xét xử trực tiếp thay vì trực tuyến

Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng. Ảnh: QH
Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng. Ảnh: QH
Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng. Ảnh: QH
Lên top